Vizyonumuz
Eğitim alanında ki gelişmeleri yakından takip eden, nitelikli ve yenilikçi, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen, çocuğun sadece nda değil üniversiteden mezun oluncaya kadar  arkasında olan, aynı zamanda çocuğa karakter gelişimini sağlayacak tüm eğitimleri de bir bütün halinde uygulayan, sorgulanabilir, esnek bakış açısı ve alanında uzman eğitim kadrosuyla hizmet veren bir eğitim kurumudur.

 

Misyonumuz

 • Mutlu,
 • Özgüvenli,
 • Duyarlı,
 • Düşünen,
 • Problemlerine çözüm üretme becerisi gelişmiş ve hayatı sorgulayabilen,
 • Sosyal,
 • Sportif,
 • Kendisini tanıyan,
 • Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı duyan,
 • Gelişime açık,
 • Tüketimden çok üretimi seven,
 • Araştıran ve merak eden,
 • Grup çalışmalarına uyumla ve istekle katılan,
 • Kendi becerilerinin ve yapabilirliklerinin farkında olan,
 • Doğayı seven ve koruyan,
 • Tek yönüyle değil her yönüyle gelişmiş,
 • Uluslar arası programlarıyla donatılmış nesiller yetiştirmek.