Haliç Eğitim Kurumları olarak Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlama görevini yüklenmiş bulunuyoruz.

Öğrencilerimize 21. yüzyıl becerileri kazandırırken geleceğin dünyasında gerekli en önemli yeteneğin “öğrenebilme becerisi” olduğunu bilerek ilerlemekteyiz. Haliç Koleji, öğrencilerini aktif öğrenen, farkındalığı ve iç disiplini yüksek, bireyler olarak yetiştirerek geleceğe hazırlamakta bu doğrultuda MEB müfredatı esas alınarak hazırlanmış eğitim programını daima en verimli ve en yeniyi sunan özgün Haliç Eğitim programlarıyla desteklenmektedir.

Bu misyon doğrultusunda öğrencilerimizin millî ve evrensel kültür değerlerini tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini bu değerlere saygı duymalarını sağlamak, kendilerine, ailelerine, topluma ve çevreye olumlu katkılar sağlayan, kendisi, ailesi ve çevresi ile barışık, başkalarıyla iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışan, hoşgörülü ve paylaşmayı bilen, dürüst, erdemli, iyi ve mutlu yurttaşlar olarak yetişmeleri; demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilinci kazanmaları başlıca amacımızdır.

Görevimizi yaparken öğrencilerimize kendilerini geliştirecek her türlü imkanı sunulmakta ve bilgi yüklemek yerine, bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma yöntem ve tekniklerini öğreterek onları bilimsel düşünme, araştırma ve çalışma becerilerine yöneltmek, bilimsel bilgilerle karar verme alışkanlığı kazandırmak, becerilerini ile zihinsel çalışmalarını birleştirerek çok yönlü gelişmelerini sağlamaktayız.

Öğrencilerimizi kendilerine güvenen, sistemli düşünebilen, girişimci, teknolojiyi etkili biçimde kullanabilen, planlı çalışma alışkanlığına sahip estetik duyguları ve yaratıcılıkları gelişmiş bireyler olarak yetiştiriyor; derslerde uygulanacak öğretim yöntem ve teknikleriyle sosyal, kültürel ve eğitsel etkinliklerle kendilerini geliştirmelerine ve gerçekleştirmelerine yardımcı oluyoruz.

Özellikle doğayı tanıma, sevme ve koruma, insanın doğaya etkilerinin neler olabileceğine ve bunların sonuçlarının kendisini de etkileyebileceğine ve bir doğa dostu olarak çevreyi her durumda koruma bilinci kazanmaları amacıyla eğitim öğretim programımızda ulusal ve uluslararası pek çok çevre projesine yer vermekteyiz.