Haliç Eğitim Kurumları olarak okullarımızda öğrencilerimizin konu kazanımlarını teorik olarak kazanmalarının yanı sıra bu kazanımları deneyerek ve gözlemleyerek daha kalıcı öğrenebilecekleri Fen Bilimleri laboratuvarımız öğrencilerin kullanımı için programlanmıştır.

Kimya dersinde öğrencilerin kimyasal maddeleri tanıyıp, gruplandırarak ve kimyasal maddelerin kullanımı ve verebilecekleri olası tepkimeler ile ilgili öngörüye sahip olmaları sağlanacaktır. Güvenlik önlemlerinin alındığı öğretmenin yönetiminde bulunan bir kontrol mekanizmasının ve akıllı tahtanın bulunduğu laboratuvarımız branş öğretmenlerimizin önerdiği uygulamaların yapılması için uygundur.

Fizik dersinde öğrenciler elektrik, optik, manyetizma, dinamik, kuvvet ve hareket vb. gibi müfredatta yer alan konuları deney ve gözlem yaparak öğrenecek ve kalıcı öğrenme ile bunu akademik yaşamlarına taşıyacaklardır. Laboratuvarımız çok yönlü öğrenme becerilerinin geliştirilecek şekilde donatılmıştır.

Biyoloji dersinde öğrencilerimize modellemelerle evreni, canlı vücudunu, hücreyi, doğayı ve ekolojikdengeyi öğrenmesi esas alınmaktadır.

Öğrenciler deney müfredatının gereğine göre bireysel veya grup olarak deney çalışmalarını yürütebileceklerdir. Ayrıca deneylerle zenginleştirilmiş müfredatla öğrencilerin yaratıcı düşünme becerileri, problem çözme becerileri ve yaşam boyu öğrenme olanağını öğrencilerimize sunmaktayız. Bu imkânlar sayesinde öğrencilerimiz bir üst eğitim kurumunda ve mesleğinde karşısına çıkabilecek bütün zorlukları aşabilecektir.

Öğrencilerimiz gerek yurtiçi gerekse yurtdışında yapılacak olan bilim proje yarışmalarına katılarak yaratıcı fikirlerini sunma imkânı bulacak ve başarıyla erken yaşta tanışacaktır. Amacımız özgüveni yüksek, donanımlı ve kendini gerçekleştiren bireyleri topluma kazandırmaktır.