Sanat eğitimindeki önceliğimiz, öğrencilerin kendilerini özgürce ortaya koyabilmesi için fikirlerini görsel biçimlerle anlatabilmelerini sağlamaktır. Görsel sanatlar atölyesinin amacı sadece sanatçı değil; sanatı ve kültürü anlayan bireyler yetiştirmektir. Bizce sanatın kazandırdığı yaratıcılık ve ifade özgürlüğü, insan hayatının her döneminde ona fayda sağlamaktadır.

Sanat algısı oluşturmak, gelişmekte olan dünyanın farkında, tüketimden çok üretime katkı sağlayan, kendilerine güvenen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Temel sanat bilgilerini yaş gruplarına göre planlayıp ve uygulamaya geçiyoruz.

Kendinin ve çevresinin farkında, sanatı üreten; üretmeyi tercih etmese de bilinçli tüketici olacak, sanat konusunda tartışabilen ve estetik duygusu gelişmiş insanlar olarak mezun olmalarını önemsiyoruz.