Haliç Temel Lisesinde bilgi;  hayata dokunarak, yaşayarak öğretilir. Haliç Temel Lisesi Türk Milli Eğitim Sisteminin gereklerinin yanı sıra  öğrencilerin yetenekleri doğrultusunda bilgiyi yaşayarak öğrenmelerine imkan sağlayacak yenilikçi eğitim modeliyle öğrencisinin yanındadır. Özgün öğrenme ortamı, zenginleştirilmiş eğitim programları, araştırmaya ve sorgulamaya dayanan, öğrencilerin hata yapmalarına ve hayatı deneyimlemelerine imkan sağlarken, yaratıcı öğretim yaklaşımlarıyla öğrencilerinin, düşünce ve yaratıcı güçlerini kullanmalarını sağlayarak, motivasyonu yüksek, kendilerine güvenen bireyler olarak gelişmelerine ortam hazırlamaktadır.

Haliç Temel Lisesi; Uluslararası Projeler ve çalışmalar ile, öğrencilerimizi hayata hazırlarken uluslararası standartların gerektirdiği biçimde gelişmelerini öğreterek, öğrenirken aynı zamanda eğlenmelerini ve bireysel gelişimlerini destekleyici kültürel, sanatsal, bilimsel, sportif etkinliklerle tüm öğrenci ve öğretmenlerine  destek vermektedir.

Haliç Temel Lisesi; bilimsel, kültürel gezileriyle, öğrencilerini, sorgulamaktan ve eleştirmekten çekinmeyen, gelecek kaygısı taşımayan güvenli bireyler haline getirmeye odaklı bir işleyiş felsefesine bağlıdır.

9. SINIFLARIMIZ

Temel lisemizin 9. Sınıfı öğrencilerimizin lise hayatının ilk adımı olması sebebiyle öğrencilerimiz, velilerimiz ve eğitim kadromuz için büyük önem teşkil etmektedir. Onların kendilerini ikinci evlerine geldiklerini hissettirmek, sevgi dolu ve başarılı bireyler yetiştirmek en büyük gayemizdir.

Okulumuz, 9. Sınıf öğrencileri için eğitim öğretim programları dışında onları sosyal anlamda da geliştirecek aktivitelerle hayata hazırlamaktadır. Öğrencilerimiz tüm dersleri uygulayarak ve eğlenerek öğrenirler. Zor olduğu düşünülen matematik ve diğer sayısal dersleri dinamik öğretmen kadromuzla birlikte laboratuvarlarda uygulamalı olarak öğrenme imkânına sahip olurlar. Milli değerlerin ışığında modern eğitim öğretim sistemleriyle yetiştirilen öğrencilerimiz faydalı birer birey olma yolunda emin adımlarla ilerlerler.

Lise hayatlarının başlamasıyla birlikte 8. sınıftan sonra öğrencilerimiz fizik, kimya, biyoloji, edebiyat gibi yeni derslerle tanışırlar. Okulumuz verdiği Anadolu Lisesi düzeyindeki eğitimle onlara doğru yönlendirme ve derslere yabancılık çekmeme konusunda destek olmaktadır. Aynı zamanda liseyi bitirdiklerinde girecekleri sınavlara da hafta sonu takviyeleri, çeşitli ek dersler, tekrarlar, deneme sınavları ile hazırlanan öğrencilerimiz istedikleri üniversitelere yerleşmektedirler. Bu çalışmaların ve güzel bir sonucun ilk adımı olan 9. Sınıf gerek derslerin işlenişi gerekse öğrencilerimizin hayata hazırlanışları bakımından okulumuzun fazlasıyla önemsediği kademelerden biridir.

 

10.SINIFLARIMIZ

Temel lisemizin ikinci adımı olan 10. sınıfta öğrencilerimiz 9. Sınıfa göre daha yoğun bir eğitim programıyla karşılaşırlar. Tüm branşlarda, uzmanlık gerektiren konuları öğrenerek üniversite için bir adım daha atmış olurlar. Yenilikçi ve başarılı öğretmen kadromuz öğrencilerimizin derslerdeki başarılarını arttırmak, öğrendiklerini sosyal yaşamda uygulamalarını sağlamak ve onları sınavlar yanında hayata da hazırlamak için bir ekip çalışması yürütmektedirler.

Okulumuz, 10. Sınıf öğrencileri için eğitim öğretim programları dışında onları sosyal anlamda da geliştirecek aktivitelerle hayata hazırlamaktadır. Öğrencilerimiz tüm dersleri uygulayarak ve eğlenerek öğrenirler. Zor olduğu düşünülen matematik ve diğer sayısal dersleri dinamik öğretmen kadromuzla birlikte laboratuvarlarda uygulamalı olarak öğrenme imkânına sahip olurlar. Milli değerlerin ışığında modern eğitim öğretim sistemleriyle yetiştirilen öğrencilerimiz faydalı birer birey olma yolunda emin adımlarla ilerlerler.

Öğrencilerimize farklı alanlarda da kendilerini geliştirmek için çeşitli fırsatlar sunmaktayız. Müzik, resim, edebiyat ders öğretmenleriyle yaptıkları etkinliklerle de kendilerine olan güvenlerini sağlam temellere oturturlar. Okulumuz verdiği Anadolu Lisesi düzeyindeki eğitimle onlara doğru yönlendirme ve derslere yabancılık çekmeme konusunda destek olmaktadır. Aynı zamanda liseyi bitirdiklerinde girecekleri sınavlara da hafta sonu takviyeleri, ek dersler, tekrarlar, deneme sınavları ile hazırlanan öğrencilerimiz istedikleri üniversitelere yerleşmektedirler.

 

11. SINIFLARIMIZ

Üniversite sınavlarına hazırlığın ilk adımı olan 11. Sınıfta öğrencilerimizi derslerinin yanında sınavlara da hazırlamaktayız. Böylelikle hem sınava dair endişelerini en aza indiriyor hem de hazırlığımızı son seneye bırakmıyoruz.

Okulumuz, 11. Sınıf öğrencileri için eğitim öğretim programları dışında onları sosyal anlamda da geliştirecek aktivitelerle hayata hazırlamaktadır. Öğrencilerimiz tüm dersleri uygulayarak ve eğlenerek öğrenirler. Zor olduğu düşünülen matematik ve diğer sayısal dersleri dinamik öğretmen kadromuzla birlikte laboratuvarlarda uygulamalı olarak öğrenme imkânına sahip olurlar. Milli değerlerin ışığında modern eğitim öğretim sistemleriyle yetiştirilen öğrencilerimiz faydalı birer birey olma yolunda emin adımlarla ilerlerler.

Okulumuz verdiği Anadolu Lisesi düzeyindeki eğitimle onlara doğru yönlendirme ve derslere yabancılık çekmeme konusunda destek olmaktadır. Aynı zamanda liseyi bitirdiklerinde girecekleri sınavlara da hafta sonu takviyeleri, çeşitli ek dersler, tekrarlar, deneme sınavları ile hazırlanan öğrencilerimiz istedikleri üniversitelere yerleşmektedirler.

 

12. SINIFLARIMIZ

Temel lisemizin son basamağı olan 12. Sınıfta temel ders müfredatımız dışında öğrencilerimizle YGS ve LYS ağırlıklı olarak da çalışmaktayız. Sınavlara hazırlıkta uzman kadromuz öğrencilerimizin konu eksikliklerini tamamlama hususunda onlarla birlikte çalışmalar yürüt. Yenilikçi ve başarılı öğretmen kadromuz öğrencilerimizin derslerdeki başarılarını arttırmak, öğrendiklerini sosyal yaşamda uygulamalarını sağlamak ve onları sınavlar yanında hayata da hazırlamak için bir ekip çalışması yürütmektedirler.

Okulumuz, 12. Sınıf öğrencileri için eğitim öğretim programları dışında onları sosyal anlamda da geliştirecek aktivitelerle hayata hazırlamaktadır. Öğrencilerimiz tüm dersleri uygulayarak ve eğlenerek öğrenirler. Zor olduğu düşünülen matematik ve diğer sayısal dersleri dinamik öğretmen kadromuzla birlikte laboratuvarlarda uygulamalı olarak öğrenme imkânına sahip olurlar. Milli değerlerin ışığında modern eğitim öğretim sistemleriyle yetiştirilen öğrencilerimiz faydalı birer birey olma yolunda emin adımlarla ilerlerler.

Okulumuz verdiği Anadolu Lisesi düzeyindeki eğitimle onlara doğru yönlendirme ve derslere yabancılık çekmeme konusunda destek olmaktadır. Hafta sonu takviyeleri, çeşitli ek dersler, tekrarlar, deneme sınavları ile hazırlanan öğrencilerimiz istedikleri üniversitelere yerleşmektedirler.