Haliç Eğitim Kurumları olarak Türk Millî Eğitiminin amaç ve ilkeleri doğrultusunda öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerini geliştirerek onları hayata ve üst öğrenime hazırlama görevini yüklenmiş bulunuyoruz.

Öğrencilerimize 21. yüzyıl becerileri kazandırırken geleceğin dünyasında gerekli en önemli yeteneğin “öğrenebilme becerisi” olduğunu bilerek ilerlemekteyiz. Haliç Koleji, öğrencilerini aktif öğrenen, farkındalığı ve iç disiplini yüksek, bireyler olarak yetiştirerek geleceğe hazırlamakta bu doğrultuda MEB müfredatı esas alınarak hazırlanmış eğitim programını daima en verimli ve en yeniyi sunan özgün Haliç Eğitim programlarıyla desteklenmektedir.